Opleiding Unilin - Visueel Faciliteren voor Projectmanagers IT

Online training Isabel Group nv -Ondernemend omgaan met crisissen. Naar een toekomstgerichte mindset.

Opleiding Visueel Faciliteren voor Fluvius - maart 2020

Graphic Recording: UNIZO Seminar - Visualiseren op de stand van Cloud Nine International

Scholengemeenschap Ieper - Faciliteren tweedaagse "Bouwen aan de scholen van de toekomst"

Train the visual trainer voor PMO - Opleiden van trainers in visuele trainingsmethodiek

Graphic Recording: Ontwikkeling Visual voor BuurtSuper en PMO - Ten dienste van mensen in Corona

Coach-the-coach voor Alertis.  Visueel ondersteunde en interactieve opleiding

Faciliteren: Aan de slag met leerlingen voor visualiseren van schoolreglement

 

Opleiding Klantgerichtheid in Corona samen met C9